Vol­vo åter­kal­lar die­sel­bi­lar

Mitt i Solna - - MOTOR · FORDON · KÖRGLÄDJE -

VOL­VO. 507 000 Vol­vo­bi­lar, varav 86 000 i Sve­ri­ge, be­hö­ver åt­gär­das ef­ter att man upp­täckt att ett in­sugsrör av plast kan smäl­ta av den vär­me som ut­veck­las i mo­tor­rum­met. I ett få­tal fall har det lett till brand, men inga per­sonska­dor el­ler olyc­kor ska ha in­träf­fat på grund av felet.

Be­rör­da bi­lar är fyr­cy­lind­ri­ga die­sel­mo­del­ler av års­mo­dell 2014–2019. Hit hör bland an­nat mo­del­ler som V40, V60, V70, S80, XC60 och XC90.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.