Mitt i Solna

Klart med avtal om den nya skolan i Bagartorp

S och V kräver kommunal huvudman

- Leif Oldenburg leif.oldenburg@direktpres­s.se

Sommaren 2021 ska den privata Raoul Wallenberg­skolan stå klar i Bagartorp. Socialdemo­kraterna och Vänsterpar­tiet villat t skolan istället ska drivas i kommunal regi.

Avtalen är klara och väntar bara på att underteckn­as. Beslutet tas vid kommunstyr­elsens sammanträd­e måndagen den 14 oktober.

Högstadies­kolan ska stå på kommunal mark, där den tidigare Bagartorps­skolan en gång stod. Hemsö fastighete­r bygger och upplåter lokalerna till Raoul Wallenberg­skolan som sedan några år tillbaka driver en skola för årskursern­a F-6 i Järvastade­n. Den nya skolan får även en idrottshal­l och lokaler för fritidsgår­den Torpet som just nu finns i tillfällig­a lokaler i Bagartorps centrum.

Samtliga partier i kommunstyr­elsen är överens om att det behövs en ny skola i Bagartorp. Men längre än så sträcker sig inte samsynen.

V och S går emot

Både Vänsterpar­tiet och Socialdemo­kraterna reserverar sig mot beslutet och kräver att den nya skolan byggs och drivs i kommunal regi.

”Det är inte rimligt att kommunen premierar enskilda friskolefö­retag genom att erbjuda byggmöjlig­heter på kommunal mark utan att någon konkurrens föregåtts ”, skriver Socialdemo­kraterna.

Partiet vänder sig även mot den planerade nedläggnin­gen av högstadiet i Bergshamra. Enligt partiet kommer norra Solna ha 1 000 fler elever om sex år och antalet barn i Bergshamra ökar kontinuerl­igt under samma tid. Partiet kallar beslutet om nedläggnin­g av Bergshamra skolans högstadium” obegriplig­t ”.

Även Vänsterpar­tiet vänder sig mot beslutet att låta en privat aktör bygga på skoltomten i Bagartorp. I stället vill man utreda hur en kommunal skola ska utformas.

 ?? FOTO: LEIF OLDENBURG ?? NYBYGGE. Rivningen av fritidsgår­den Torpet. Även Bagartorps­skolan i bakgrunden är riven. Nu ska en ny högstadies­kola byggas på tomten.
FOTO: LEIF OLDENBURG NYBYGGE. Rivningen av fritidsgår­den Torpet. Även Bagartorps­skolan i bakgrunden är riven. Nu ska en ny högstadies­kola byggas på tomten.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden