Klas­siskt bad

Mitt i Solna - - NYHETER · STOCKHOLM -

● Den 10 ju­li 1967 in­vig­des Hu­vud­sta­ba­det som lig­ger om­kring 800 me­ter från Hu­vud­stas tun­nel­ba­nesta­tion.

● An­lägg­ning­en har två upp­värm­da bas­säng­er, en stor 50-me­ters­bas­säng och en mind­re barn­bas­säng. På om­rå­det finns även ba­stu, dusch och om­kläd­nings­rum.

● Ba­det drivs av frisk­vårds­fö­re­ta­get Be­fair som har av­tal med Sol­na stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.