Viss­te du att...

Mitt i Solna - - NYHETER · SOLNA -

● Al­bert Eins­te­in ska ha sagt att om al­la bin i värl­den skul­le dö ut, skul­le mänsk­lig­he­ten ut­plå­nas in­om fy­ra år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.