1

Mitt i Solna - - NYHETER -

pla­ce­ring på Svenskt Nä­rings­livs rank­ning över de bäs­ta fö­re­tags­kom­mu­ner­na. Lå­ter det be­kant? Det­ta är 13:e året i rad som Sol­na in­tar förstap­lat­sen. Rank­ning­en ba­se­ras bland an­nat på en­kätsvar från fö­re­ta­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.