Fäng­el­se ef­ter kniv­rån i Sol­na C CENTRUM.

Mitt i Solna - - NYHETER -

Mas­ke­rad och med kniv i han­den gick man­nen in i bu­ti­ken i Sol­na Centrum den 15 mars i år. Han rik­ta­de kni­ven mot kas­sa­bi­trä­det och knuf­fa­de om­kull hen­ne.

Han tving­a­de hen­ne att öpp­na kas­sa­skå­pet och tog med sig en kar­tong ur den in­nan han läm­na­de bu­ti­ken. Kar­tong­en vi­sa­de sig dock in­ne­hål­la olad­da­de pre­sent­kort.

Nu har rå­na­ren, en Sol­na­bo i 40-års­ål­dern, dömts för rån­för­sök och dess­utom stöld och hä­le­ri, brott han be­gick i Stock­holm un­der som­ma­ren. Han får fäng­el­se i ett år och åt­ta må­na­der och ska be­ta­la 17 500 kronor i ska­de­stånd till bu­tiks­bi­trä­det i Sol­na Centrum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.