Mitt i Solna

Padelbanor­na försämrar vår boendemilj­ö

- Gudrun

Försämrad boendemilj­ö på grund av olämplig placering av fyra padelbanor nära bostadshus­en Johan Enbergs väg 11-15 i Solna.

Det är förvånande och ofattbart att Solna kommun/stad tillåter dessa kommersiel­la padelbanor på allmän plats och på bekostnad av de boendes boendemilj­ö närmst banorna.

Boendemilj­ön har blivit försämrad på grund av störande ljud från pågående padelspel på banorna. Numera går det inte att vistas på balkongen utan att bli störd av ljudet, inte heller att hålla vädringsfö­nster öppna eftersom ljudet (hårda bollslag/racketslag, rop/ skrik vid missade bollar med mera) fortplanta­r sig vidare in i lägenheten.

Padelspel på dessa banor pågår oavbrutet 12-14 timmar dagligen, även lördagar och söndagar, från ca 08:0022:00, utan något uppehåll.

Jag betalar skatt till Solna stad, inte för att få en försämrad boendemilj­ö. För syns skull två avgiftsfri­a boulebanor anlagts intill. Dessa boulebanor är mycket dåligt placerade, de används inte alls på grund av allt störande ljud från pågående padelspel.

Gör om och gör rätt!

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? STÖRNING.
Skribenten anser att padelbanor inte får gå före boendemilj­ön.
FOTO: MOSTPHOTOS STÖRNING. Skribenten anser att padelbanor inte får gå före boendemilj­ön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden