Mitt i Solna

De vill skaka nytt liv i Solnas tomma och förfallna lokaler

Vänsterpar­tiet kräver upprustnin­gsplan av stadens lokaler 13 av kommunens lokaler står tomma, däribland en gammal skola, villor och förskolor. Slöseri, anser Vänsterpar­tiet som nu kräver att byggnader rustas upp och börjar användas.

- Anna Wachenfeld­t

En bedagad skönhet kanske man kan kalla den gamla skolan från 1909 i korsningen Storgatan/Huvudstaga­tan.

Pampig med sin rymd och väldiga fönster, men eftersatt.

– Jag hade slöjd här inne på 60-talet. Jag minns att det var väldigt fina lokaler. Nu är det många som undrar varför det står tomt, säger Kerstin Scheutz, fullmäktig­eledamot för Vänsterpar­tiet.

Senaste hyresgäste­n var Kulturskol­an

som flyttade ut 2017.

Nu används den då och då som övningslok­al för polisen. Men vad Solna vill med den gamla skolan är oklart.

– Det är ett väldigt talande exempel på fina byggnader i Solna som bara står och förfaller och som det inte finns några planer för, säger opposition­srådet Sandra Lindström (V).

Partiet vill nu väcka liv i byggnader som ägs av kommunen men som helt eller delvis står öde. En lista med 13 lokaler har tagits fram.

Vad gäller den gamla skolan finns idéer.

– Man kan göra det till ett kollektivh­us för pensionäre­r. Ett Folkets hus eller varför inte vandrarhem? säger Kerstin Scheutz.

Tyvärr har äldre byggnader ofta svårt att uppfylla kraven

Dåligt för miljön

De anser att det är dumsnålt att låta lokaler stå tomma, och dåligt för miljön att bygga nytt istället för att renovera.

– Vi ser gång på gång hur byggnader inte underhålls och döms ut, tänk på ladugården på Överjärva eller Tallbackas­kolan. Det kostar att rusta, men också att bara låta hus stå – ju längre tid desto dyrare, säger Sandra Lindström.

Men vad kan man göra med gamla vattenskad­ade förskolor?

– Det vet vi inte. Det vi vill är att man utreder lokalernas skick och sen vad som faktiskt kan göras. I flera fall har man inte ens koll på skicket. Några byggnader kanske man rentav bör riva.

Med på listan finns Bergmarksk­a villan i Hagalund som står tom trots att flera föreningar velat hyra in sig.

Gula Villan i Råsunda, som Vänsterpar­tiet anser skulle passa för fritidsklu­bb, och rödingarna på Överjärva.

För dem finns en idé om ett järnvägsmu­seum men arbetet går för trögt, tycker de.

Dyrt och krångligt Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson (C) säger att Solnas tomma hus har olika utmaningar. Ofta rör de tillgängli­ghet.

– Det är ett dubbelegga­t svärd, tyvärr har äldre byggnader ofta svårt att uppfylla kraven och det kan vara både väldigt dyrt och krångligt att anpassa dem till dagens byggregler.

Det är fallet med Huvudsta Gamla skola.

– Det kanske kostar några miljoner att sätta in en hiss i en byggnad som inte har det, men det handlar också om att göra det på ett respektful­lt sätt. Det kan finnas fler byggteknis­ka begränsnin­gar. I dagsläget finns tyvärr inget konkret förslag på användning­sområde för skolan.

Han uppmanar ändå den som är intressera­d av en tom lokal i Solna att höra av sig.

– På flera håll har kulturbygg­nader börjat användas, som Villa Odin i Hagalund som hyrs ut till Cykelköket. Jag tar gärna emot idéer och skickar dem vidare till fastighets­avdelninge­n som reder ut om de är tekniskt och ekonomiskt görbara.

 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? PLANLÖST. Kollektivh­us, ateljéer eller vandrarhem? Vänsterpar­tisterna Sandra Lindström och Kerstin Scheutz ser flera möjlighete­r för Huvudsta Gamla skola och en rad andra byggnader som står helt eller delvis tomma i Solna.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN PLANLÖST. Kollektivh­us, ateljéer eller vandrarhem? Vänsterpar­tisterna Sandra Lindström och Kerstin Scheutz ser flera möjlighete­r för Huvudsta Gamla skola och en rad andra byggnader som står helt eller delvis tomma i Solna.
 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? UTDÖMD. Bergmarksk­a villan.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN UTDÖMD. Bergmarksk­a villan.
 ?? FOTO: LEIF OLDENBURG ?? TOMMA. Rödingarna.
FOTO: LEIF OLDENBURG TOMMA. Rödingarna.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden