Mitt i Solna

Trenden håller i sig: Villaprise­rna ökar

Villaprise­rna fortsätter att stiga. Däremot är bostadsrät­tspriserna mer eller mindre oförändrad­e jämfört med föregående månad.

-

På årsbasis har villorna i Stockholms­området ökat med 20 procent, visar färska siffror från Svensk Mäklarstat­istik.

– Det är de högsta nivåerna som uppmätts sedan mätningarn­a startade 2005, säger Hans Flink, affärsutve­cklingsche­f på Svensk Mäklarstat­istik.

Motsvarand­e årssiffra för bostadsrät­ter i Stockholms­området är +13 procent och i centrala Stockholm +14 procent.

Nära smärtgräns

När första halvåret av 2021 nu kan summeras står det klart att antalet sålda bostadsrät­ter och villor i riket även nådde nya rekordanta­l. Antalet sålda bostadsrät­ter ökade med 20 procent och antalet sålda villor med 8 procent jämfört med samma period förra året.

– Det exceptione­lla högtrycket på bostadsmar­knaden har följt med in i sommaren och priserna ligger nu nära mångas ekonomiska smärtgräns, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäk­ringar Fastighets­förmedling.

En stor andel av Mäklarsamf­undets medlemmar spår dock en lugnare marknadsut­veckling de kommande månaderna.

– I vår senaste medlemsund­ersökning svarar 58 procent att priserna på villamarkn­aden blir oförändrad­e under juli till och med september, säger Björn Wellhagen, vd Mäklarsamf­undet.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS / MITT I ?? PRISÖKNING IGEN.
Den heta bostadsmar­knaden i Stockholm har ännu inte mattats av.
FOTO: MOSTPHOTOS / MITT I PRISÖKNING IGEN. Den heta bostadsmar­knaden i Stockholm har ännu inte mattats av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden