Mitt i Solna

Locka bin med blommor och träd

-

SOLNA. Träd är minst lika viktigt som blommor för pollineran­de insikter, det visar en ny studie från Lunds universite­t.

I studien har forskarna tittat på det röda murarbiet som är en art av vilda bin. Forskarna kunde se att desto fler träd det fanns, ju mer bin fanns det.

– Det bästa jag tror att folk kan göra för att hjälpa bina är att bidra till att det finns många olika sorters blommor och träd tillgängli­ga, säger Johanna Yourstone en av författarn­a till studien.

En sammanstäl­lning från länsstyrel­sen visar att i Stockholm är det i Solna som det finns flest skyddsvärd­a träd och är därför en lockande plats för pollinatör­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden