Mitt i Solna

16 000 resenärer per dygn

- KÄLLA: SL

O I en undersökni­ng perioden 8 januari till 6 februari 2020 konstatera­de SL att de busslinjer i länet som drabbas mest av köer är linje 176 och 177.

O Båda går mellan Danderyd kommun och Ekerö kommun, via Solna och Bromma, där det största problemet är framkomlig­heten.

O Enligt mätningar gjorda före pandemin steg 16 000 personer på 176:an och 177:an varje dygn.

O Linjerna finns med på topp tio över de busslinjer som har flest klagomål från resenärern­a.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden