Mitt i Solna

Mindre skräp på Solnas gator

- FOTO: CHRISTIAN LÄRK

Sedan 2017 har staden och stiftelsen Håll Sverige Rent mätt förekomste­n av skräp i de centrala delarna av Solna. Årets resultat visar på en renare stadsmiljö, nedskräpni­ngen hade minskat med 67 procent. På 10 kvadratmet­er hittade man i snitt två skräpförem­ål.

En kvadratkil­ometer av Bergshamra ingick också i mätningen. Där upptäcktes 1,8 skräpförem­ål per 10 kilometer.

Cigarettfi­mpar stod för den största nedskräpni­ngen, hela sju av tio föremål var just en fimp. Däremot minskade prillorna. Solna stad drar slutsatsen att bättre städning och fler papperskor­gar bidragit till den positiva utveckling­en.

 ??  ?? SKRÄP. Fler Solnabor tycks använda soptunnor.
SKRÄP. Fler Solnabor tycks använda soptunnor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden