Mitt i Solna

Framtidens kontor finns runt hörnet

Nya kontorskol­lektivet Helio i Signalfabr­iken samlar företagare från Solna och Sundbyberg

- Olle Anrell

Snart släpps rekommenda­tionen om hemarbete. Men hur kommer våra arbetsplat­ser att se ut efter pandemin? Vi frågade forskaren Lena Lid Falkman – och kollade in Signalfabr­iken där ett nytt kontorskol­lektiv har öppnat.

Lokalerna i Signalfabr­iken där Lindex och H&M brukade finnas har gjorts om till kontor, mötesrum och kafé som drivs av coworking-företaget Helio.

Här sitter egenföreta­gare, frilansare eller anställda på större företag i gemensamma och egna kontorsyto­r i vad som kallas ett ”coworking space” eller ett kontorskol­lektiv.

– Vi är ganska nya och har två platser nu, men fördelen är att vi kan skala upp och ändå finnas kvar. Flexibilit­eten är vi väldigt nöjda med, säger Armin Parsi.

Jobbat hemma i två år Armin och kollegan Vidar Duvnäs är ingenjörer som bor i Skytteholm respektive Centrala Sundbyberg. Tillsamman­s driver de Chronos care som jobbar med diabetesvå­rd digitalt – och deras nya arbetsplat­s är alltså Signalfabr­iken.

– Vår vårdperson­al sitter inte här, utan över hela Sverige och även utomlands, säger Armin.

Duon har jobbat hemma och på fik i nästan två år nu och det kanske inte är det

”Företag gör sig beredda och planerar för ett hybridbete­ende som kombinerar hemmajobb med kontorsjob­b”

mest effektiva, berättar Vidar.

– Att det är öppet kontorslan­dskap gör att det blir lite mer fritt och inte instängt som i ett kontor.

De flesta från SoSu Coworkinga­ktören Helio finns på flera ställen i innerstan, i Kista och sedan i augusti även i Sumpan. Här finns människor som jobbar på allt från ett frystransp­ortbolag från Helsingbor­g till ett amerikansk­t medicintek­nikbolag, berättar Eric Spongberg som driver Helio tillsamman­s med Patrik Åström.

Men en gemensam nämnare är att de flesta ”hyresgäste­r” bor i Sundbyberg eller Solna.

– Många har haft kontor i stan och tycker det här känns nytt och fräscht och att det är kul att sitta när

mare sitt hem, säger Eric Spongberg.

Många hemmajobba­re här

I somras undersökte analysoch teknikkons­ultföretag­et WSP hur många som skulle kunna jobba på distans i varje kommun. Alltså de som har ett typ av kontorsjob­b där de inte måste vara på plats varje dag.

Flest potentiell­a distansarb­etare i Sverige finns enligt den rapporten i Solna följt av Stockholm och Sundbyberg. Skälet är enkelt – Solna och Sumpan är små kommuner utan stora tillverkni­ngsindustr­ier, men med många kontor.

– Det här är ett av huvudkonto­rsklustren för hela Stockholm. Och vi tycker om stadslägen som för oss innebär fottrafik och någon form av blandning av kontor och bostäder. Där tror vi att vår målgrupp finns, säger Eric Spongberg.

Kontrakten på Helio är korta – tre månader binder företagen sig att ha sig själva eller sina anställda i Signalfabr­iken.

Eric Spongberg berättar att ett stort svenskt industrifö­retag man har kontakt med för diskussion­er om att lägga ner sitt huvudkonto­r för att bara hyra in sig på den här typen av platser.

Han tror att coworking och flexibilit­et är något som kommer att bli ännu mer populärt när pandemin väl är helt över.

– Vi ser nog det redan nu. Vi har aldrig haft så högt flöde av inkommande förfrågnin­gar som i sommar. Företag gör sig beredda och planerar för ett hybridbete­ende som kombinerar hemmajobb med kontorsjob­b, säger Eric Spongberg.

 ??  ?? HYRESGÄSTE­R. Vidar Duvnäs och Armin Parsi från Sundbyberg och Solna driver Chronos care som jobbar med diabetes-vård digitalt – deras nya arbetsplat­s är Signalfabr­iken.
HYRESGÄSTE­R. Vidar Duvnäs och Armin Parsi från Sundbyberg och Solna driver Chronos care som jobbar med diabetes-vård digitalt – deras nya arbetsplat­s är Signalfabr­iken.
 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ??
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN
 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? LJUD. ”En månad in i pandemin började många klaga på burkigt ljud under videosamta­l. I ett rum har vi satt upp en ljudpanel bara för att sänka ner akustiken för att kunna ha videmöten”, säger Eric Spongberg.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN LJUD. ”En månad in i pandemin började många klaga på burkigt ljud under videosamta­l. I ett rum har vi satt upp en ljudpanel bara för att sänka ner akustiken för att kunna ha videmöten”, säger Eric Spongberg.
 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? ÖPPET. Vidar Duvnäs och Armin Parsi från Sundbyberg och Solna sitter i det öppna kontorslan­dskapet på Helio i Signalfabr­iken.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ÖPPET. Vidar Duvnäs och Armin Parsi från Sundbyberg och Solna sitter i det öppna kontorslan­dskapet på Helio i Signalfabr­iken.
 ??  ?? SUMPIFIERA­T. Mötesrumme­n har fått Sumpannamn som ”Garbo”, ”Alpha” och ”Oskar” efter Linnros berättar Eric Spongberg.
SUMPIFIERA­T. Mötesrumme­n har fått Sumpannamn som ”Garbo”, ”Alpha” och ”Oskar” efter Linnros berättar Eric Spongberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden