Mitt i Solna

Forskaren: Stora kontor kommer inte att dö ut

Människan är en så pass social varelse att stora kontor aldrig lär försvinna, menar forskaren Lena Lid Falkman. Samtidigt tror hon att arbetsplat­ser kommer att förändras och att coworking blir vanligare efter pandemin.

- Olle Anrell

Vi behöver komma hemifrån och träffa människor så därför tror jag att coworking kommer att öka.

Lena Lid Falkman vid Handelshög­skolan forskar bland annat på hur kontor används. Hon menar att pandemin har skyndat på en redan pågående utveckling mot flexibla kontorsyto­r och digitala möten.

– Om man tittar på de undersökni­ngar som görs så är det ganska tydligt att folk vill fortsätta jobba flexibelt. Vill vi ha kontoret kvar, men inte vara tvingade dit fem dagar i veckan mellan åtta och fem, säger hon.

Kommer kontorsyto­rna bli mindre efter pandemin?

– Ja och framför allt annorlunda. Om vi nu är inne på kontoret tre dagar i veckan känns det inte hållbart att ha ett rum med höj- och sänkbart skrivbord och skärmar tomt de andra dagarna. Utan då måste vi jobba lite smartare.

Lena Lid Falkman tror att aktivitets­baserade kontor och flexkontor kommer att öka för företag som har kvar sina kontor. Idén bakom sådana är att man inte har en fast plats och att det finns olika miljöer att sätta sig beroende på vad man ska göra för typ av arbetsuppg­ift.

Coworking betyder också oftast en fri och flexibel yta där flera människor och företag samlas.

– Vi behöver komma hemifrån och träffa människor så därför tror jag att coworking kommer att öka, säger Lena Lid Falkman och fortsätter:

– Spotify till exempel är jätteintre­ssant för de kommer tillåta de medarbetar­e som har långt till ett kontor en möjlighet att hyra in sig på ett coworking-kontor nära där de bor.

Att människor behöver träffa andra människor tror Lena Lid Falkman också är en viktig faktor för att vanliga kontor även blir kvar i framtiden.

– Ja, kontoret kommer inte att dö, det skulle förvåna mig mycket. Vi är sociala djur som gillar att jobba tillsamman­s och vara tillsamman­s.

 ?? FOTO: PRESSBILD HANDELSHÖG­SKOLAN ?? FORSKARE. Lena Lid Falkman vid Handelshög­skolan menar att pandemin har skyndat på en redan pågående utveckling mot flexibla kontorsyto­r och digitala möten.
FOTO: PRESSBILD HANDELSHÖG­SKOLAN FORSKARE. Lena Lid Falkman vid Handelshög­skolan menar att pandemin har skyndat på en redan pågående utveckling mot flexibla kontorsyto­r och digitala möten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden