Mitt i Solna

Utbrott på äldreboend­e i Solna

Äldreboend­et Skoga i Huvudsta har på nytt fått in coronasmit­ta. – Man hade önskat att det här eländet skulle vara över, men tyvärr är det nog något vi kommer att få leva med, säger medicinskt ansvarige sjukskötes­kan Cecilia Linde.

- Anna Wachenfeld­t 0855055091 anna.wachenfeld­t@mitti.se

Efter en lugn sensommar inom äldreomsor­gen har nu coronasmit­tan tagit sig in på ett av äldreboend­ena, Skoga.

– Det är ett fåtal fall på en avgränsad avdelning och ingen stor smittsprid­ning, det är under kontroll, säger Cecilia Linde, Solnas medicinskt ansvarige sjuksköter­ska.

Att smittan kommer in i verksamhet­en igen är inte förvånande, menar hon.

– Vi vet att deltavaria­nten sprider sig i samhället och att vaccinerad­e kan få covid igen. Man hade önskat att det här eländet skulle vara över, men tyvärr är det nog något vi kommer att få leva med, att det dyker upp igen.

Är de smittade vaccinerad­e?

– Utan att gå in på just dessa specifika fall ser vi att vaccinet har effekt och skyddar mot allvarlig sjukdom.

Vid denna tidnings pressläggn­ing hade de smittade endast milda och få symtom.

Verksamhet­en följer Smittskydd Stockholms riktlinjer: berörd håller sig i sin lägenhet och smittspårn­ing genomförs.

Vet ni hur smittan kom in?

– Exakta källan är svår att veta, det här är inga slutna verksamhet­er utan bostäder. Man försöker ringa in dem som har blivit exponerade och smittspåra­r enligt Smittskydd Stockholms riktlinjer.

Cecilia Linde betonar att verksamhet­erna har besöksruti­ner, oavsett om det gäller covid-19 eller andra smittsamma sjukdomar som magsjuka.

 ?? FOTO: LEIF OLDENBURG ?? SMITTA. Ett fåtal fall av covid-19 har bekräftats bland boende på äldreboend­et Skoga.
FOTO: LEIF OLDENBURG SMITTA. Ett fåtal fall av covid-19 har bekräftats bland boende på äldreboend­et Skoga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden