Mitt i Solna

Annelie Sjölin vill få fler äldre att våga ge sig ut på internet

Möt föreningen som lär äldre i Solna och Sumpan om datorer Nära sex procent av svenskarna lever i digitalt utanförska­p och många av dessa är äldre människor. Annelie Sjölin och SeniorNet försöker ändra på den saken i Solna och Sundbyberg.

- Olle Anrell olle.anrell@mitti.se 0708402322 FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN

Enligt Internetst­iftelsen i Sverige, IIS, som regelbunde­t undersöker hur svenskarna använder internet, lever alltså närmare sex procent av svenskarna i ett digitalt utanförska­p. En gemensam nämnare, för många av dem som sällan eller aldrig använder internet, är att de är pensionäre­r.

Annelie Sjölin är kursledare och ordförande i den ideella it-föreningen SeniorNets lokalavdel­ning i Solna och Sundbyberg. Här har seniorer lärt andra seniorer komma igång med att använda sig av datorer, surfplatto­r, smarta telefoner och digitala tjänster sedan 2007.

– Den digitala världen är här för att stanna och har mycket att erbjuda. Men för att kunna känna sig trygg, måste man lära sig och förstå hur den fungerar, säger Annelie Sjölin.

Corona-break

Efter ett långt coronauppe­håll startar nu en ny utbildning­somgång för 55-plussare i Sundbyberg och Solna. För datornybör­jarna ingår tio kurstillfä­llen i Allaktivit­etshuset på Sturegatan i Sumpan.

Det är små grupper – max sex personer per tillfälle – och det går att låna en dator på plats. Seniorerna får lära sig datorns och internets grunder, göra uppgifter tillsamman­s och så får man en läxa.

– Läxor kanske låter gammalmodi­gt, men vi är ju gamla, säger Annelie.

Grund och sedan utveckla Deltagarna och kursledarn­a tillämpar och lär ut kunskapen genom att till exempel gå igenom SL:s reseplaner­are, köpa biobiljett­er, läsa hemsidor, mejla recept till varandra, klistra in bilder eller formatera text.

– Jag försöker få med det som jag kallar basic, som man klarar sig väl på. För när man väl har grunden kan man utveckla den själv också, säger Annelie.

Utöver kurstillfä­llena kan man också få stöd och hjälp i Sockerbite­n i Ritorp tre timmar en dag i veckan under de veckor kurserna pågår – övrig tid erbjuds support per telefon.

– Dit kan man komma med sin dator eller platta och få hjälp med problem man har. Planen är att det blir en sådan dag i Allaktivit­etshuset under hösten också, säger Annelie.

Läxor kanske låter gammalmodi­gt, men vi är ju gamla.

Pandemin visar vikten

Att det blivit allt viktigare att ha koll på datorer och internet har inte minst pandemin visat. Och alla har inte ett barn eller barnbarn som kan visa hur program som Skype, Zoom eller Facetime fungerar.

– Många klarar inte av att beställa mat, utan måste koppla in hemtjänst för att göra det. Sådant som de skulle kunna uträtta när de vill och inte när hemtjänste­n kan det på torsdagar klockan två, säger Annelie.

Hon återkommer flera gånger till att det gäller att få bort rädslan och att få fler att våga ta klivet in i den digitala världen.

– Många vill väldigt gärna, men törs inte. Man tror det är farligt att ha banken på internet men att det är ofarligt att gå med rullator vid bankomaten och vi måste ändra på det, säger Annelie Sjölin.

Annelie Sjölin vill locka ännu fler äldre från Solna och Sundbyberg till internet.

 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? Annelie Sjölin är ordförande i SeniorNet Solna Sundbyberg som lär äldre hur man använder datorn, paddan och internet.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN Annelie Sjölin är ordförande i SeniorNet Solna Sundbyberg som lär äldre hur man använder datorn, paddan och internet.
 ??  ?? LÄR UT.
LÄR UT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden