Mitt i Solna

Panelsamta­len hölls i måndags

-

O Mötet arrangerad­es av Stockholms handelskam­mare. Både politiker och representa­nter från flygbransc­hen deltog.

O I panelsamta­len medverkade även Fredrik Kämpfe, branschche­f på Transportf­öretagen Flyg, och Anders Åkesson (C), gruppledar­e och vice ordförande i riksdagens trafikutsk­ott. Båda var kritiska till utredninge­n. O Enligt Magnus Persson, som har tagit fram den 267 sidor tjocka utredninge­n på uppdrag av regeringen, ska rapporten ut på remiss för fortsatt insamling av klokskaper.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden