Mitt i Solna

16 000 vaccindose­r kastas i länet

Personer i åldern 16–40 år vaccinerar sig inte i den utsträckni­ng man räknat med. Tusentals vaccindose­r måste nu kasseras i Stockholm.

- Michael Toll

Doktor24 ansvarar bland annat för vaccinerin­gen på Fållan, den tillfällig­a vaccinatio­nscentrale­n i Slakthusom­rådet. När mottagning­en öppnade var det en lång ringlande kö utanför – och när tider lades ut på nätet tog de slut på några sekunder.

Nu är läget det totalt motsatta.

– Efterfråga­n på vaccin har störtdykt de senaste veckorna. Vi har nu räknat samman allt och i veckan kommer vi dessvärre att behöva slänga 16 000 doser covidvacci­n i Stockholm. Det känns för jäkligt, säger kommunikat­ionschefen Sara Dannborg.

Region Stockholm fördelar och distribuer­ar vaccin till vaccinatör­erna utifrån en bedömning av efterfråga­n av vaccinet. Men de senaste två veckorna har viljan att ta en spruta inte alls motsvarat förväntnin­garna.

– Vi tycker det känns hemskt att behöva kasta så många doser vaccin och skulle vilja uppmana alla över 16 år som inte vaccinerat sig att passa på nu innan vaccinatio­nscentrale­rna stänger, säger Sara Dannborg.

Kan ni inte skicka doserna till en annan mottagning?

– Nej, enligt reglerna får vi inte göra så, då anses leveranske­djan vara bruten. Och vi kan inte kyla ner dem eller förvara dem på annat sätt. Folk måste komma hit.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? KASTAS. 16 000 doser måste kastas då betydligt färre än beräknat vill vaccinera sig.
FOTO: MOSTPHOTOS KASTAS. 16 000 doser måste kastas då betydligt färre än beräknat vill vaccinera sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden