Mitt i Solna

Mammografi ger större chans till överlevnad

- De som genomgår

O i åldern 40–74 år erbjuds mammografi med 18–24 månaders intervall.

O regelbunde­n mammografi har 20 procents lägre dödlighet i bröstcance­r än de som inte gör det.

O all bröstcance­r upptäcks i intervalle­t mellan screeningt­illfällena. Den kan ha ”gömt” sig i tät bröstvävna­d och inte synts vid mammografi. Den kan också vara snabbt växande och aggressiv.

KÄLLA: LÄKARTIDNI­NGEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden