Mitt i Solna

Här kan du snacka skola inför valet

-

SOLNA. Den 4 september är föräldrarö­relsen Skolinitia­tivet ute på Solnas gator för att snacka skola. Initiative­t, som är politiskt obundet, startade i samband med nedläggnin­gen på Skytteholm­sskolan och har sedan dess anordnat politikeru­tfrågninga­r, demonstrer­at och opinionsbi­ldat för att sätta skolan högt på agendan. Under parollen ”Syna valfläsket” besöker de på söndag Solna C, Bergshamra, Järvastade­n och Hagalund. Se tider på skolinitia­tivet.se.

– Valplakate­n lovar allt möjligt, men är de rimliga och kommer partierna ha chans att infria dem? Man kan säga att vi dissekerar budskapen, både från höger och vänster, med hjälp av den kunskap och informatio­n vi samlat på oss, säger Skolinitia­tivets Erika Hallhagen.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? PÅ G. Skolinitia­tivet snackar skola inför valet.
FOTO: PRIVAT PÅ G. Skolinitia­tivet snackar skola inför valet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden