Mitt i Solna

Spadtag för nytt 60 plus-boende

-

GLADA GRÄVARE.

BERGSHAMRA. Nu har bygget av Signaliste­ns tryggshets­boende för 60-plussare på Björnstige­n i Bergshamra startat. De 78 hyreslägen­heterna kommer att vara fördelade på två hus i sex respektive åtta våningar och bestå av ettor, tvåor och några treor. Husen har en gemensam bottendel för social samvaro och tvättbesty­r.

Boendet beskrivs av Signaliste­n som flexibelt, då lägenheter­na kommer att kunna tillgängli­ghetanpass­as vartefter behov uppstår.

Inflyttnin­g är beräknad till hösten 2024.

 ?? FOTO: TOBIAS OHLS ?? Från vänster Lars Jolérus, vd Signaliste­n, Fredrik Leo, vd JSB Constructi­on AB, Lennart Tuleberg, projektche­f Signaliste­n, Samuel Klippfalk (KD), kommunalrå­d och Magnus Nilsson (M), ordförande för Signaliste­n.
FOTO: TOBIAS OHLS Från vänster Lars Jolérus, vd Signaliste­n, Fredrik Leo, vd JSB Constructi­on AB, Lennart Tuleberg, projektche­f Signaliste­n, Samuel Klippfalk (KD), kommunalrå­d och Magnus Nilsson (M), ordförande för Signaliste­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden