Mitt i Solna

Vänliga väljare

-

KD:s Sture Eckeskog har en fin dag. Det är varmt, stämningen är god.

– Folk är förvånansv­ärt vänliga. Ofta vill de veta vilka hjärtefråg­or vi har.

Partikolle­gan och affischnam­net Samuel Klippfalk kör nästan över skylten med sin egen nuna på när han parkerar framför valstugan och börjar baxa ur lådor med infomateri­al.

Kriminalit­et och brottsbekä­mpning står högt på agendan bland förbipasse­rande, berättar han.

De som stannar och vill prata, är det nya potentiell­a väljare eller redan frälsta?

– Det får man lyssna in. Men jag tänker att de som kommer fram redan är lite köpsugna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden