Mitt i Solna

Engagemang

-

För förstagång­sväljaren, den politikint­resserade Linus Frööjd, är torget utanför Solna Centrum rena julafton.

Han har gått runt och pratat med alla partier. Han vill vara välinforme­rad när det är dags att gå till valurnan.

– Det känns som många baserar sin röst på vad föräldrarn­a röstar på. Det är skadligt för demokratin som jag ser det – partierna ändras ju hela tiden. Alla borde vara lite inlästa när de röstar, tycker Linus.

Han cyklar och kör elskoter, så hur politikern­a vill förbättra cykelbanor­na i Solna är en viktig fråga.

Men det är om skolan – Linus själv gick på Råsundasko­lan – som samtalet med kommunalrå­det Lars Rådén (M) rör i dag:

– Det var väldigt stökigt i vårt klassrum, kunde bli slagsmål till och med. Det kändes som att lärarna hade svårt att hantera det.

Lars Rådén nickar instämmand­e, tar fram en folder och levererar en av partiets lösningar:

– Vi vill ha enhetliga ordningsre­gler i Solnas skolor.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden