Mitt i Solna

Vallöftet: Nattsuddar­e ska kunna ta pendeln hem

- SOLNA/STOCKHOLM Ingrid Johansson

Missat tåget hem efter en sen utekväll nån gång? Nu kan risken för det minska. I vinter kan nattrafik införas på pendeln på helgerna.

Tågen ska inte sluta gå vid 01-02 som nu utan rulla fram till 03.30. Utspelet kommer från trafikregi­onrådet Kristoffer

Tamsons (M).

– Varje steg som gör regionen mer levande ska vi ta. Människor som bor en bit utanför stan ska kunna njuta av utelivet och sedan ta tåget hem, säger han.

Utökad trafik och längre öppettider på stationern­a beräknas kosta 3,5 miljoner kronor, och kan införas redan i december, när man övergår till ny tidtabell.

Tryggare stad

Nattrafik på pendeln gör också att tryggheten ökar, menar Tamsons, inte minst genom att trygghetsa­rbetet kring pendeln skalas upp för omkring en miljon kronor.

Övervaknin­gskameror ska sättas upp vid de stationer där det saknas. Dessutom införs trygghetst­eam, främst kvällar och helger.

Samtidigt avskaffas tågvärdarn­a, de bidrar ju också till tryggheten?

– De har andra arbetsuppg­ifter, främst att övervaka när dörrar stängs.

Hur går det med 10-minuterstr­afiken, som ju också funnits på agendan?

– Det kommer inte att kunna genomföras, i alla fall inte under nästa mandatperi­od. Det är avhängigt att Trafikverk­et byter in nya växlar, bygger vändspår och annat som behövs. Och vi behöver i så fall köpa in nya tåg.

 ?? ?? Kristoffer Tamsons (M). FOTO: ANDREAS DIENERT
Kristoffer Tamsons (M). FOTO: ANDREAS DIENERT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden