Mitt i Solna

Man avled efter hopp från Essingeled­en vid bilbrand

Under söndagskvä­llen började en bil brinna på Essingeled­en. En man i bilen lämnade fordonet och hoppade över räcket.

- Michael Toll

KARLBERG

Det var strax efter klockan åtta på söndagen 28 augusti som det uppstod en bilbrand på Essingeled­en i höjd med Karlberg.

En person som satt i bilen valde att hoppa över ett räcke. Han landande långt nedanför på Pampaslänk­en.

– Enligt vad vi fått till oss så tror vi att han har fått panik när han kliver ur bilen. Problemet är att det inte är markhöjd på andra sidan. Nedanför går en annan väg och han landar på den vägen. Han är naturligtv­is allvarligt skadad, säger Ola

Österling vid Stockholms­polisen till SVT.

Mannen fick allvarliga skador av fallet och fördes med ambulans till sjukhus, där han senare avled.

Föraren i bilen, och ytterligar­e en passagerar­e, var kvar på Essingeled­en och ska enligt polisen inte ha blivit skadade i samband med bilbranden.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? HÖG HÖJD. En man hoppade över räcket från Essingeled­en efter att en bil började brinna. Genrebild.
FOTO: MOSTPHOTOS HÖG HÖJD. En man hoppade över räcket från Essingeled­en efter att en bil började brinna. Genrebild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden