Mitt i Solna

Solnas möjliga styren efter valet

Bara första akten – sen gäller det för partierna att formera sig. Allas mål är, förstås, en del av makten i Solna. Men vilka koalitione­r är tänkbara? Mitt i frågade de åtta fullmäktig­epartierna. VAL 2022. MP bröt blocktradi­tionen förra valet – ”Bra uppläg

-

Efter valet 2018 chockade Miljöparti­et nästan sig själva när de, efter 20 år i opposition, beslöt att ansluta till Solnas blå allians.

Ett styre som de tidigare kritiserat och velat avsätta.

Rätt beslut, anser Bernhard Huber (MP) nu när mandatperi­oden gått.

– Det finns en idé om att det går att påverka i opposition, men det är en tydlig skillnad att ingå i ett styre. Då får man igenom saker. Det har varit väldigt lärorikt.

Huber radar upp exempel som han menar att Miljöparti­et bidragit till: en klimatstra­tegi, nya bussfiler och energieffe­ktiviserin­g i skolor.

Samarbete med alla – utom SD

Baksidan med att få vara med och bestämma är att man ibland får stå till svars för beslut man inte själv drivit fram, menar han.

– Det var såklart jobbigt med nedläggnin­garna på

Skytteholm­s- och Bergshamra­skolan. Vi har från början sagt att vi vill höja både skolpeng och skattesats. Med mer resurser är det lättare att hantera dåliga elevunderl­ag tillexempe­l.

Vill ni styra med blåa eller röda efter valet?

– Vi går inte in med nån tydlig

Själva valet är

Det är en tydlig skillnad att ingå i ett styre. Då får man igenom saker.

Text: Anna Wachenfeld­t

favorit. Politiskt står vi närmre S och V men bland de borgerliga partierna har vi varit det parti som tagit hand om Solnas miljöoch klimatarbe­te, det är också ett bra upplägg.

Finns det något parti ni inte samarbetar med?

– Sverigedem­okraterna, på grund av deras politik och bakgrund.

S, M, V, C, L och KD gör samma uteslutand­e, med ungefär samma motivering, som Miljöparti­et.

Det enda parti som tycks öppna för alla är Sverigedem­okraterna själva.

Vilka respektive parti helst krokar arm med i ett styre efter valet är, förstås, en annan femma. Se svaren – några tydliga, andra mer fluffiga – här nedan.

 ?? FOTO: CLAUDIO BRITOS ?? BERNHARD HUBER (MP), gruppledar­e.
FOTO: CLAUDIO BRITOS BERNHARD HUBER (MP), gruppledar­e.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden