Mitt i Solna

Duon som ska fixa Solnas skolor

-

Vad har en småbarnsma­mma från Handelshög­skolan i Stockholm gemensamt med en pensionera­d rektor? De är båda missnöjda med Solnas skolpoliti­k och kandiderar i höstens kommunval för att förändra den. Fler lärare, mindre klasser och ett stopp på skolnedläg­gningarna är några av de tio punkter som ingår i Socialdemo­kraternas skollyft för Solnas skolor. Sara Kukka-Salam kandiderar till rollen som Solnas nya borgmästar­e, eller kommunstyr­elseordför­ande som det egentligen heter, och Eva Eriksson är partiets kandidat att leda Solnas skolnämnd.

Varför är ni två de bästa politikern­a att förändra Solnas skolpoliti­k?

- Kunskap om ekonomi är en förutsättn­ing för att kunna prioritera resurser till rätt saker. Det kan jag. Men för att förändra skolpoliti­ken krävs också att man förstår verksamhet­en på djupet och det gör Eva, säger Sara.

Ingen politiker i Solna kan slå Evas erfarenhet från skolvärlde­n. Hon har arbetat hela sitt liv inom skolans värld. Som lärare, rektor och som undervisni­ngsråd på Skolverket. Hon har även grundat en friskola.

- Jag är väl insatt i den senaste forskninge­n om skolan och min erfarenhet gör att jag vet som krävs för att skapa en skola där alla elever ges möjlighete­r att prestera sitt yttersta, säger Eva.

Var fjärde elev i Solnas skolor lämnar grundskola­n med ofullständ­iga betyg. I Lärarförbu­ndets ranking ”Sveriges bästa skolkommun 2021” hamnade Solna på låga plats 230 av 290. Vad beror det på?

- Resursbris­t. Rankingen visar att Solna tillhör de fem kommuner i hela Sverige som lägger minst resurser på undervisni­ng. Trots att vi är en av Sveriges rikaste kommuner, säger Sara.

Beror alla skolans utmaningar på resursbris­t?

- Nej, de politiska visionerna och att det finns en långsiktig skolorgani­sation spelar också roll. Det saknas i Solna. Istället för att ta ansvar för kvaliteten i skolorna lägger nuvarande blågröna politiker ner skola efter skola. Bara den här mandatperi­oden har Bergshamra­skolan, Granbackas­kolan och Skytteholm­sskolan drabbats av nedläggnin­gar. Det har skapat en elev- och rektorsfly­kt från Solna. Bara under förra året valde var tionde elev i Solnas kommunala skolor att lämna. Det är ohållbart, säger Eva.

Hur vill ni förbättra Solnas skolor?

- Vi vill genomföra 10-punktsprog­ram som vi kallar ”Skollyftet”. Det innebär bl.a. att vi höjer skolpengen och minskar klasstorle­karna till 25 elever per klass istället för 30, säger Sara.

Sara, vad säger du till borgerliga väljare som ser brister i Solnas skolpoliti­k?

- Röstsplitt­ra i kommunvale­t! Efter 24 år av moderat styre i Solna är nuvarande politiker trötta och saknar idéer för att förändra Solnas skolpoliti­k. Eva och jag lovar att göra det som krävs för att förbättra Solnas skolor.

 ?? Sara Kukka-Salam och Eva Eriksson. ??
Sara Kukka-Salam och Eva Eriksson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden