Mitt i Solna

10 Skäl att rösta på Moderatern­a i Solna

-

• Säkra fortsatt låg skatt och ordning i ekonomin.

• Fler jobb genom ett bra företagskl­imat.

• Nyanlända får arbete i stället för bidrag.

• Krafttag kring otrygga platser med polisnärva­ro, belysning och trygghetsk­ameror.

• Höjd skolpeng, 100 procent behöriga lärare och 25 barn i varje klass.

• Utbyggd tunnelbana, ny pendeltågs­station och tätare busstrafik.

• Fler parkerings­platser, ökad framkomlig­het och hastighets­begränsand­e åtgärder.

• Nytt idrottens hus, upprustnin­g av Skytteholm­s IP och en ny 4H-gård.

• Bättre städning, mer belysning och fler plantering­ar.

• Nej till nya utanförska­psområden – vi ska inte tävla om att bygga snabbast, billigast och fulast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden