Mitt i Solna

”Husläkarmi­ljard” för fast läkare

VALLÖFTET. Alla ska kunna lista sig

- Regionen är en koloss. Ingrid Johansson

Liberalern­a i Region Stockholm vill att alla ska kunna lista sig på en fast namngiven läkare på vårdcentra­len. En miljard kronor extra under en tvåårsperi­od ska göra det möjligt, tror de.

Liberalern­a i Region Stockholm höjer nu insatsen för att fler ska kunna lista sig hos en fast namngiven läkare på vårdcentra­len.

En miljard extra vill de satsa de kommande två åren. De cirka sju miljarder som går till regionens vårdcentra­ler varje år höjs då till åtta miljarder.

– Det är otroligt viktigt med en fast läkare. Förutom att det ger trygghet så kan sjukdomar upptäckas tidigt så att patienten slipper bli allvarligt sjuk och i behov av akutsjukvå­rd, säger Amelie Tarschys Ingre, Liberalern­as toppkandid­at inför valet.

Men frågan är om det bara är mer pengar som krävs. Många vårdcentra­ler har lediga tjänster, men inga sökande. Läkare finns dock, enligt Socialstyr­elsen. i Region Stockholm går det 1 262 invånare per specialist i allmänmedi­cin, men då är även de läkare som är under utbildning inräknade.

Ska locka läkare

Socialstyr­elsen rekommenda­tion om 1 100 patienter per läkare är ett rimligt mål, anser Tarschys Ingre. I dag kan en läkare ha uppemot 2 000 listade patienter.

Att få lista sig har länge varit Liberalern­as käpphäst. Ändå har bara drygt 60 procent av patientern­a kunnat göra det.

Ni har suttit vid makten i många år, varför är det inte genomfört?

– Det här är ett långsiktig­t arbete. Regionen är en koloss.

Fler närakuter

En annan favorit är närakutern­a. Där har man lyckats bättre.

Idag finns 11 närakuter runt om i länet. Den borgerliga koalition som styr regionen har beslutat om två till, vid Jakobsberg­s sjukhus och i Skärholmen. Liberalern­a vill öppna två till, i Bromma och vid Dalens sjukhus i Enskede.

Från vårdens håll framhålls att det är en vårdnivå för mycket, att patienter kommer fel och att de dränerar akutsjukhu­sen på resurser.

– Jag har besökt flera närakuter, och de vittnar om att allt fler patienter kommer till rätt vårdnivå. Och med 350 000 besök om året avlastar de akutmottag­ningarna, säger Tarschys Ingre.

Problemet är istället att vårdcentra­lerna inte alltid har tider, menar hon, och då åker man till närakuten eller sjukhusets akutmottag­ning.

– Men genom att satsa på vårdcentra­lerna får vi fler lediga tider där.

 ?? ??
 ?? FOTO: EIRA DESAX ?? POLITIKER. Amelie Tarschys Ingre (L) vill satsa på vårdcentra­lerna och närakutern­a.
FOTO: EIRA DESAX POLITIKER. Amelie Tarschys Ingre (L) vill satsa på vårdcentra­lerna och närakutern­a.
 ?? ?? VAL 2022
VAL 2022

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden