Mitt i Solna

Är Prideflagg­an problemet?

- Årstamamma

Svar på ”Svenska flaggan tillräckli­g” (nr 33, 2022).

Queera människor är fortfarand­e utsatta mentalt och fysiskt: de diskrimine­ras, exkluderas, utsätts för våld, till och med mördas. Men allt det där hemska har inte fått dig att vara så upprörd att du skickar en insändare till Mitt i. Istället valde du en insändare om att du stör dig på regnbågsfl­aggan. Värt att fundera på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden