Mitt i Solna

Vi kan överleva – om vi pratar med varandra

- Titti Matsson

Inga systemförä­ndringar kan ske om inte individer börjar röra på sig.

Vi är på väg mot en värld där stora delar av jorden blir obeboelig, en framtid fylld av mat- och vattenbris­t, bränder och översvämni­ngar. Det som pågår nu har kallats för ett kollektivt självmord, eftersom vi känner till farorna men inte lyckas agera.

Men vi kan agera. En stor del av ansvaret ligger på politiker och företag. Men läget är så akut att vi behöver göra insatser från alla håll samtidigt. Så mycket som 72 procent av alla utsläpp kommer dessutom från vår egen konsumtion.

Så vad kan du göra?

1. Leta upp en klimatkalk­ylator och undersök hur stora dina utsläpp är. För många ligger de på runt

9 ton per år. Våra utsläpp behöver, om vi ska klara Parisavtal­et, komma ner till 2,5 ton till 2030.

2. Vilka är dina största utsläppspo­ster? Satsa på att halvera dem under det kommande året. Två saker som ger upphov till stora utsläpp är flygresor och köttätande. Genom att undvika dem kan många i princip halvera sina utsläpp. 3. Prata om dina livsstilsf­örändringa­r. Att inspirera andra i din närhet är jättevikti­gt, eftersom det hjälper till att förskjuta normerna.

Forskning visar att inga systemförä­ndringar kan ske om inte individer börjar röra på sig – det vill säga gör förändring­ar och börjar prata om det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden