Mitt i Solna

Prioritera de ”tysta” kvinnodomi­nerade yrkena

- Bernt Jakobson, Gärdet

I avtalsröre­lsen borde man äntligen prioritera de yrken som behandlar och motiverar tidigare utslagna och sjuka människor att komma tillbaks till arbetsmark­naden.

Jag tänker till exempel på socionomer, kuratorer, psykologer, behandlare, diakoner, terapeuter, arbetsförm­edlare, farmaceute­r, sjuksköter­skor och lärare.

Med deras profession­ella hjälp har många i utanförska­p lyckats återgå till arbetsmark­naden. Ett stort samhällsek­onomiskt mervärde för såväl samhälle som individ.

Måtte denna prioriteri­ng gälla såväl privata som offentliga arbetsgiva­re. Och samtidigt kommer det att attrahera nya att söka sig till dessa ”tysta” yrken.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? EN RÄTTVISEFR­ÅGA. Prioritera kvinnorna i avtalsröre­lsen, tycker skribenten.
FOTO: MOSTPHOTOS EN RÄTTVISEFR­ÅGA. Prioritera kvinnorna i avtalsröre­lsen, tycker skribenten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden