Mitt i Solna

HÖSTENS KOMMUNVAL ÄR EN FOLKOMRÖST­NING OM SOLNAS SKOLOR.

- våra lokala skolsatsni­ngar.

-

Moderatern­a har styrt Solna i 24 år. Efter så lång tid vid makten är det ofrånkomli­gt att ett styre blir trött, saknar LGpHU I|U IUDPWLGHQ RFK E|UMDU I|UQHND GH EULVWHU VRP ÀQQV 6ROQDV VNROSROLWL­N lU GHW W\GOLJDVWH exemplet på detta.

Trots att föräldrar, lärare och elever gång på gång påtalar problemen i Solnas skolor, stöttade av statistik från skolverket, så förnekar Moderatern­a utmaningar­na i Solnas skolor. Istället för att erkänna resursbris­ten så har de förstorat klasstorle­karna till 30 elever per klass och vartannat år det senaste decenniet har en kommunal skola drabbats av nedläggnin­g.

Efter ett kvarts sekel vid makten saknar Solnas moderater lösningar på Solnas skolutmani­ngar. Socialdemo­kraterna är redo att vända utveckling­en i Solnas skolor. Vi nöjer oss inte före alla elever klarar grundskola­n och når sin fulla potential.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden