Mitt i Solna

Tack Svante för att du ger oss vår historia

- PELLE STRINDBERG JUTEHAMMAR Reporter

RDessa döda är och förblir bortglömda.

edan de gamla grekerna trodde sig leva i nutiden. Så skrev kåsören Red Top för några decennier sedan. Nu är både han och de gamla grekerna borta.

Faktum är att det är mycket och många som är borta. Det är fler som har levt och dött genom historien än som lever just nu, samtidigt på jorden. Det står ungefär 15 ”vålnader” bakom varje levande människa. Den stora merparten av dessa döda är och förblir bortglömda i historiens obarmhärti­ga kliv framåt. Samma sak kommer att hända oss stockholma­re – like it or not.

När jag knallar på våra många gånger historiedr­änkta gator tänker jag ofta att det är så in i norden viktigt att försöka levandegör­a eller åtminstone hålla några av de bortgångna­s minnen vid liv – även om så bara för ytterligar­e någon generation.

Samma sak med särskilda händelser och platser. Annars kan det hända att stollarna tar över. Stollar som Ior Bock (googla). Han påstod att mänsklighe­ten uppstod vid hans sommarstug­a utanför Helsingfor­s för 50 miljoner år sedan.

Det är lika galet som att påstå att universum är 6 000 år gammalt, som någon i riksdagen sa nyligen.

Så därför – grattis till Nobelprise­t Svante Pääbo, biologen från Bagarmosse­n, vars forskning knyter ihop dagens människa med folk som gick upprätt för 300 000 år sedan. Håll historien och vetenskape­n vid liv. Annars kanske någon i framtiden påstår att Strindberg, Gustav III elller Robyn inte ens funnits. Hur skulle det se ut?

 ?? ?? Prata med mig! pelle.strindberg @mitti.se
Prata med mig! pelle.strindberg @mitti.se
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden