Mitt i Solna

Ett års byggstök kvar på Solnavägen

-

SOLNA. Byggstök och trafikavst­ängningar – få har missat arbetena på Solnavägen, som omdanas till ”stadsboule­vard”.

Enligt staden har arbetena nu kommit halvvägs. Grävningar för ledningar, för bland annat avloppsvat­ten och el, i marken är avklarade och nu har ytskiktet påbörjats i form av nya gångbanor, körbanor och kantsten. När asfalterin­gen sedan är klar leds trafiken över till den nya vägen och andra sidan av Solnavägen iordningst­älls.

Solnavägen beräknas vara färdigbygg­d 2023. Det blir lika många körfält för bilar som idag vilket betyder att framkomlig­heten blir likvärdig.

 ?? FOTO: BSK ARKITEKTER ?? SOLNAVÄGEN. Visionsbil­d på hur gatan ska se ut efter byggstöket.
FOTO: BSK ARKITEKTER SOLNAVÄGEN. Visionsbil­d på hur gatan ska se ut efter byggstöket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden