Mitt i Solna

Så slår prisfallet mot

SÄLJARE. Budgivning på Aniseh Yassins lägenhet – men

-

Priserna på bostadsrät­ter i Solna har fallit med nära 10 procent sedan i mars. Samtidigt görs fortfarand­e bra affärer ur säljarpers­pektiv. Aniseh Yassin fick en högre summa än utropspris­et för sin lägenhet i Haga norra.

När det första budet kommer in brukar det oftast börja rulla.

Vi möter Aniseh Yassin i den nysålda lägenheten i Haga norra. Huset är nybyggt, men lägenheten ekar tom.

Aniseh Yassin köpte bostaden efter att ha flyttat från Gävle. Under bygget bodde hon hos sin partner – och nu blir det ingen flytt.

– Det fungerade så bra så vi bestämde oss för att flytta ihop, säger Aniseh Yassin.

Hon berättar att det känns väldigt bra med försäljnin­gen och att hon fick ett bra pris.

– Det gick väldigt snabbt och smidigt med försäljnin­gsprocesse­n.

Lägenheten lades ut för cirka 2 miljoner kronor, men såldes för 2,75 miljoner. Det kom inga skambud men köpare var försiktiga med att lägga bud i början.

Långsammar­e än tidigare

Att det tar tid att få ett första bud är numera vanligt, bekräftar flera Solnamäkla­re för Mitt i.

Enligt Andreas Wahlgren på Svenska Mäklarhuse­t i Solna har försäljnin­gstakten avtagit till skillnad från i våras. Nu kan det krävas flera visningar för att hitta en säljare som ger ett acceptabel­t pris.

Tony GH Lundberg som arbetar på Fastighets­byrån Solna berättar att utbudet är väldigt högt men att det går långsammar­e än vanligt.

– När det första budet kommer in brukar det oftast börja rulla.

Han nämner även att när bostadsmar­knaden svajar brukar hyresmarkn­aden öka, framför allt andra hand.

Fall på tio procent

643 lägenheter i Solna har sålts de senaste tre månaderna, enligt Hemmet. 423 såldes för mer än utropspris och 77 såldes för under. Övriga såldes för utropspris eller så angavs inte skillnaden.

Sedan i mars har snittprise­t på bostadsrät­ter sjunkit från 69 500 kronor per kvadratmet­er till 62 800 i augusti. Det är en minskning på nästan 10 procent.

Andreas Wahlgren berättar att förändring­arna på marknaden beror på bland annat inflatione­n och den nya räntesatse­n från Riksbanken. Det leder till att det blir dyrare för privatpers­oner att ta lån och många vågar inte agera lika snabbt.

Mäklaren menar att marknaden kommer att sätta sig, men bankerna kommer höja räntan lite till innan det blir stabilt.

– Därefter ska vi ska hitta en prisnivå både säljare och

 ?? ?? NÖJD. Aniseh Yassin är nöjd med sin försäljnin­g på Kolonnväge­n. ”Lyssna på din mäklare” är hennes råd till andra säljare.
NÖJD. Aniseh Yassin är nöjd med sin försäljnin­g på Kolonnväge­n. ”Lyssna på din mäklare” är hennes råd till andra säljare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden