Mitt i Solna

Mäklarnas tips för köpa och sälja nu

-

Mikael Meyer, vd för Svenska Mäklarhuse­t:

1. Lyssna på din mäklare, hen har bäst koll på din lokala marknad.

2. Sälj först om du ska byta boende. Då tar du inga risker. Köp när du vet hur din ekonomi ser ut.

Robert Kassar, mäklare hos Fastighets­byrån:

1. Förbered i god tid. Var inte stressad och kontakta en mäklare med stort spekulantr­egister med god framförhål­lning så att de hinner pussla ihop rätt köpare med rätt objekt.

2. Den bästa affären som vi gör på kontoret är oftast den affären som går underhand. I det läget har köpare

De som ska köpa bör se investerin­gen på längre sikt. Bostäder kan tappa värde i några månader framöver, men om man ska bo där en längre tid så kommer det vara en lika bra investerin­g som det alltid har varit med bostäder.

och säljare mött varandra med pris och tillträde utan några oklarheter.

3. För dig som ska köpa är det bra att tänka på att det aldrig går att pricka en absolut botten eller en absolut topp. Lägg stor vikt på att läsa på om föreningen­s ekonomi och förutsättn­ingar. Två identiska lägenheter kan kosta väldigt mycket olika beroende på föreningen­s förutsättn­ingar.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden