Mitt i Solna

Alla barn borde få minst en fritidsakt­ivitet gratis

- Alva i 6A

Något jag har grubblat över är att sport är jättedyrt. Samhället borde uppmuntra barn att träna eller gå på aktivitete­r, inte få barn att må dåligt för att föräldrarn­a inte har råd. Alla barn borde få minst en aktivitet gratis.

För det första så har inte alla råd med att gå på någon sport. För det andra så behöver alla barn röra på sig mer. Om man rör mycket på sig som barn så mår man oftast bättre när man blir äldre.

Vissa kanske skulle säga att man måste betala till exempel tränare eller till de som äger föreningen. Men om fler barn får gå på sporter när de är mindre så kanske fler vill idrotta när de blir äldre. Och för att föreningar­na ska fortsätta så kan lite av skattepeng­arna gå till det.

Slutligen så borde det vara gratis för att vi borde stödja barnens rätt till fritid som det står i barnkonven­tionen.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? FRITT. Barn behöver röra på sig mer, därför borde alla barn få minst en gratis aktivitet.
FOTO: MOSTPHOTOS FRITT. Barn behöver röra på sig mer, därför borde alla barn få minst en gratis aktivitet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden