Mitt i Solna

Nu blir det dyrare att bada

-

Vid årsskiftet höjs avgiften till nya simhallen. Inträdet för vuxna höjs från 85 till 110 kronor, för barn mellan fem och sju år höjs inträdet 10 kronor och kommer att kosta 50 kronor. Klippkorte­n höjs med cirka 200 kronor och årskortet för en vuxen ändras från nuvarande 1 625 till 2 200 kronor.

– Vi har tittat på vad det kostar i simhallar med motsvarand­e standard i närliggand­e kommuner, och det är ungefär på den här nivån, säger kommunalrå­det Sandra Lindström (V).

Baden blir vid årsskiftet dyrare även på Huvudstaoc­h Svedenbade­t vid årsskiftet, detta som en del av det kommunala årliga ekonomipus­slet, uppger Lindström.

 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? 575 KRONOR. Så mycket ökar priset för ett årskort nästa år.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN 575 KRONOR. Så mycket ökar priset för ett årskort nästa år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden