Mitt i Solna

Nu ska Hagalund få

2013 brann delar av centrum ned. Sedan dess har hagalundar­na väntat, och väntat. Tills nu. Löftet från politikern­a är ett nytt, modernt centrum med butiker, restaurang­er och service. – Jag känner hoppfullhe­t, säger Boel Carlsson. UPPRUSTNIN­G. Byggs upp ti

- HAGALUND Anna Wachenfeld­t anna.wachenfeld­t@mitti.se

Illa. Tråkigt. Inte inbjudande. Det finns inget att göra, inga platser att stanna upp på.

Monica Eriksson flyttade in i ett av de blå höghusen för 40 år sedan. Tanken var att stanna ett par år.

Men så började barnen i skolan, fick kompisar på gårdarna mellan husen. I centrumet fanns det mesta: frisör och posten, bibliotek och blomsteraf­fär.

– Så jag blev kvar.

Nu är hon ordförande för föreningen Ett levande Hagalund. Men särskilt levande är inte centrumet.

– Vad folk tycker om det? Illa. Tråkigt. Inte inbjudande. Det finns inget att göra, inga platser att stanna upp på.

Grannen och föreningsk­ollegan Boel Carlsson instämmer.

– Det var länge sen det var liv och rörelse i centrum. Det är väl egentligen bara duvorna som trivs.

Utanför Willys ligger drivor av fågelskit och skräp.

– Det är en död yta. Tänk om man kunde glasa in här och fixa sittplatse­r? Det är ju här folk möts, menar Boel.

Den östra huslängan firar snart tio år som nedbrunnen.

Men nu lovar det politiska styret ett rejält lyft. Butiker, restaurang­er och service in i ett nytt, modernt centrum.

Efter alla år – är det kanske nu det händer?

– Att det brann för tio år sen och att man låtit det vara är väl det tydligaste exemplet på att Hagalund har prioritera­ts ned. Men nu känner jag hoppfullhe­t, säger Monica.

Föreningen har tagit fram en lång lista med förslag på förbättrin­gar och skickat till politikern­a.

–Det mest akuta är att bygga upp det som brann. Jag har svårt att se att centrumet kan utvecklas annars, menar Monica.

Planket målas i väntan

I väntan på verkstad från politikern­a har de på eget initiativ bjudit in kulturskol­an att i vår måla det deppiga planket med glada motiv och färger.

Varför det som brann inte har ersatts? Frågan dröjer kvar.

Monica Eriksson har en, om än obekräftad, teori.

–Först ville man förtäta i Hagalund, det blev vilda protester och allt lades i malpåse. Sen brann det. Signaliste­n väntade på att det skulle tas ett helhetsgre­pp, men det hände inte. När Solna sedan beslöt att att satsa på Hagalunds industriom­råde i samband med nya tunnelbana­n, sattes Hagalund på vänt.

 ?? ?? VISION.
ÖDE. Boel Carlsson och Monica det tydligaste exemplet på att
VISION. ÖDE. Boel Carlsson och Monica det tydligaste exemplet på att
 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? Boel Carlsson och Monica Eriksson är positiva till planerna på ett nytt centrum. Den öde ytan utanför Willys skulle lämpa sig för sittgruppe­r, servering och loppis, tycker de.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN Boel Carlsson och Monica Eriksson är positiva till planerna på ett nytt centrum. Den öde ytan utanför Willys skulle lämpa sig för sittgruppe­r, servering och loppis, tycker de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden