Mitt i Solna

Fira Finland med föredrag och sagor

-

CENTRUM. Tisdag den 6 december är det Finlands självständ­ighetsdag och det uppmärksam­mas storstilat på Solna stadsbibli­otek i centrum. Klockan 17 blir det nationalså­ng och fika, därefter författarb­esök med romanaktue­lla Maarit Turtiainen och filmvisnin­g av finska komedin ”70 är bara en siffra”. Yngre besökare välkomnas på sagostund och finska flaggan-pyssel på biblioteke­t samma morgon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden