Mitt i Solna

Önskelista­n

- KÄLLA: ETT LEVANDE HAGALUND

Föreningen Ett levande Hagalund har i en workshop tagit fram idéer för stadsdelen. Här är några:

Bygg upp och utveckla Hagalund centrum med restaurang­er, kafé och butiker.

Gör torget levande och trivsamt i samråd med invånarna.

Större lokaler för över 50 personer för möten, aktivitete­r och privata fester.

Underhåll av kulturbygg­nader och grönområde­n.

Tillskapa ett seniorboen­de. Levandegör Hagalunds vattentorn plats för kultur och picknick. med

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden