Mitt i Solna

Rektorn: Då kan fler lärare krävas

- Anna Wachenfeld­t anna.wachenfeld­t@mitti.se

Kulturskol­ans rektor Inger Carlonberg är positiv till att sänka avgifterna.

– För Solnas barn och unga är det en glad nyhet.

Kulturskol­an i Solna har haft bland de högsta avgifterna i landet.

SOLNA

– Kulturskol­an i Solna har haft bland de högsta avgifterna i landet. Även om 150 kronor inte är en jättestor summa tror jag att det kan göra skillnad för familjer, särskilt i det tuffa ekonomiska läge som är nu.

Tror fler lärare behövs

Men, poängterar Inger Carlonberg, om målet är fler barn på kurserna kan det behövas ytterligar­e medel för personal.

– I vissa kurser finns ströplatse­r, men andra är proppfulla. Skulle, säg, 40 elever ytterligar­e vilja börja spela piano eller fiol skulle man ju behöva utöka kurserna och tillskapa nya tjänster.

Resurserna kan ses över

Styret har, genom Sandra Lindström (V), öppnat för att se över personalre­sursen på kulturskol­an om det skulle bli ett ökat söktryck, i det fall att det inte går att omfördela inom personalen.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? POSITIV. Så ställer sig Kulturskol­ans rektor Inger Carlonberg till sänkta avgifter.
FOTO: PRIVAT POSITIV. Så ställer sig Kulturskol­ans rektor Inger Carlonberg till sänkta avgifter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden