Mitt i Solna

Nu sänks avgiften till kulturskol­an i Solna

RESURSER. Tre miljoner kronor ska aktivera fler barn

- Anna Wachenfeld­t anna.wachenfeld­t@mitti.se

150 kronor billigare blir det på kulturskol­an nästa år.

Samtidigt får idrottsför­eningarna mer pengar.

Ett slag i luften, menar opposition­en.

SOLNA

Showdans, måleri, teater eller kanske gitarr? I dag går runt 2 500 barn och unga i åldern 5-18 på någon av kulturskol­ans kurser.

Men rödgröna styret hoppas att fler ska hitta dit, och sänker därför terminsavg­iften med 150 kronor.

– I dag ligger avgiften på drygt tusen kronor, det är högre än i många av våra grannkommu­ner och det stänger ute barn. Vi vet att barn i socioekono­miskt svagare familjer i lägre utsträckni­ng deltar i Kulturskol­ans verksamhet och det här är ett steg på vägen att ändra på det, säger kommunalrå­det Sandra Lindström (V).

Mer pengar till föreningar

Nästa års tillskott på tre miljoner kronor till kultur- och fritidsnäm­nden ska även täcka ett höjt LOK-stöd, det vill säga bidraget som staden betalar ut till idrottsför­eningar för barn och unga.

De delar i dag på fem miljoner kronor per år, utifrån antalet träningsti­llfällen.

– Vi ger föreningar­na mer pengar så att de slipper höja sina avgifter och höjer LOKstödet med 10 procent. Det är första gången det höjs på mer än tio år.

”Kräver mer personal”

Avgående kultur- och fritidskom­munalråd Peter Edholm (L) ifrågasätt­er prioriteri­ngarna.

Hellre fler lärare än sänkt avgift i kulturskol­an, anser han.

– Det är enstaka föräldrar jag blivit uppringd av som tyckt att det varit för dyrt, oftast har det handlat om man anmält intresse och inte fått plats. Det är säkert fler som söker om man sänker avgiften, men det blir inte fler platser för det.

Att höja LOK-stödet är han positiv till men påpekar att rödgröna samtidigt avser höja avgiften för idrottsanl­äggningarn­a 2023.

– Effekten blir ju att ge med en hand och ta tillbaka mer därtill med den andra.

Avgiften har höjts årligen enligt en trappmodel­l men frystes under pandemin. Enligt Sandra Lindström är det höjda LOK-stödet en tydligt fördelakti­g satsning för idrottsliv­et, trots att hallavgift­erna justeras uppåt.

Det är säkert fler som söker om man sänker avgiften, men det blir inte fler platser för det.

 ?? ??
 ?? FOTO: OLOF PLYM FORSHELL FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? PÅ SCEN.
FÖRHOPPNIN­G. Sandra Lindström (V) hoppas att fler barn ska söka sig till kulturskol­an när avgiften sänks.
FOTO: OLOF PLYM FORSHELL FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN PÅ SCEN. FÖRHOPPNIN­G. Sandra Lindström (V) hoppas att fler barn ska söka sig till kulturskol­an när avgiften sänks.
 ?? ??
 ?? ?? Kulturskol­ans elever framför julshow (arkivbild).
Kulturskol­ans elever framför julshow (arkivbild).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden