Mitt i Solna

Nu öppnar det rödgröna styret Skytteholm­s mellanstad­ium

KOMMER TILLBAKA. Skolstart 2023 om intresse finns – men högstadiet förblir stängt Z

-

Finns behov av ett högstadium kommer vi att titta på det också.

Ny skolpoliti­k, nya bud. Redan nästa höst kan mellanstad­iet på Skytteholm­sskolan återöppna.

Solnakoali­tionen sitter inte av tid. En månad efter att de sytt ihop fyrpartist­yret presentera­r de alltså nyheten om att de tänker återöppna mellanstad­iet på Skytteholm­sskolan.

– Nedläggnin­gspolitike­n är slut. Finns stödet bland föräldrar och barn tas beslut i skolnämnde­n den 15 november att öppna årskurs fyra från och med nästa år, säger kommunstyr­elsens ordförande Sara Kukka-Salam (S).

Det skulle innebära att elever som nu går i trean på Skytteholm kan fortsätta i fyran, och därefter gå kvar upp till årskurs sex.

Möten med föräldrar

Intresset för det ska nu undersökas.

Föräldrar med barn på Skytteholm informerad­es i dag, måndag. Kommande veckor ska två dialogmöte­n hållas.

Styret tror att intresse finns.

– När beslutet att lägga ned togs blev det ju ramaskri och nu inför valet har det varit många som hört av sig om Skytteholm. Det är också tänkbart att barn i exempelvis Parkskolan vill söka sig hit i årskurs fyra, säger Sandra Lindström (V).

Hur många som behöver haka på är inte helt klart.

– Så länge det går att skapa en klass. Vi vill också minska storleken på klasserna så det kan finnas en flexibilit­et, säger Victoria Johansson (MP).

Styret räknar med att kostnaden för att öppna ska bära sig själv genom skolpengen, förutsatt att tillräckli­gt många söker.

Tror på nystart

Vad gäller betyg har Skytteholm­sskolan

länge legat under kommunsnit­tet.

När beslut togs om att stänga ned hade Skolinspek­tionen konstatera­t allvarliga brister på skolmiljö och elevstöd.

Gruppledar­na anser det ändå rätt att utöka.

– Jag tror att det skulle bli en nystart. Med mer resurser har man också möjlighet att förbättra saker, säger Martin Karlsson (C).

C och MP, ni var med och lade ned mellanstad­iet förra året. Nu vill ni öppna igen. Var det fel beslut att stänga?

– Utifrån de förutsättn­ingar som var då och den skolbudget som låg så var det rimligt. Nu har vi helt andra resurser. Allt handlar vilka satsningar politiken gör, säger Victoria Johansson.

S och V, ert vallöfte var att även återöppna högstadiet. Vad händer med det?

– Vi kommer att växa in i den här skolan. Finns behov av ett högstadium kommer vi titta på det också men det ligger längre fram, säger Sandra Lindström och hänvisar till en övergripan­de skolplan som nu tas fram och som ska vara klar 2024.

Det tilläggs att en årskurs fyra är enklare att dra igång med relativt kort varsel då det bara kräver någon ytterligar­e lärartjäns­t, jämfört med ett högstadium där elever har många ämneslärar­e.

Marianne Damström Gereben (L), skolnämnde­ns ordförande vid tillfället för beslutet om att stänga ned, skriver i en kort kommentar till Mitt i att ”det är bara positivt om det finns intresse för en årskurs fyra i höst”.

Anna Wachenfeld­t anna.wachenfeld­t@mitti.se

08-550 551 51

 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? NYSTARTAR. Victoria Johansson (MP), Sandra Lindström (V), Sara Kukka-Salam (S) och Martin Karlsson (C) framför Skytteholm­sskolan som nästa höst även blir mellanstad­ium igen.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON NYSTARTAR. Victoria Johansson (MP), Sandra Lindström (V), Sara Kukka-Salam (S) och Martin Karlsson (C) framför Skytteholm­sskolan som nästa höst även blir mellanstad­ium igen.
 ?? FOTO: LÄSARBILD ?? MANIFESTER­ADE. Elever kärleksbom­bade Skytteholm­sskolans entré när planerna på nedläggnin­gen blev offentliga.
FOTO: LÄSARBILD MANIFESTER­ADE. Elever kärleksbom­bade Skytteholm­sskolans entré när planerna på nedläggnin­gen blev offentliga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden