Mitt i Solna

Skytteholm­sskolan: Detta har hänt

-

I november 2020 kom blågröna styret i Solna med beskedet att lägga ned hög- och mellanstad­iet.

Orsaken var ett minskat söktryck, bland annat på grund av nya Internatio­nella Engelska skolan.

383 barn berördes.

Beslutet väckte starka protester och överklagad­es till domstol.

Det upphävdes av förvaltnin­gsdomstole­n men godkändes våren 2022 i kammarrätt­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden