Mitt i Solna

Inspelning får bilister att ryta ifrån

- Anna.wachenfeld­t@mitti.se 08-550 551 51

En Netflix-serie spelas in i villakvart­eret. Det får bilister att reagera.

– Det är svårt som det är att få plats, var menar kommunen att vi ska stå nu? undrar Per Ejdesjö som nu möts av nya skyltar om p-förbud.

RÅSUNDA

Bilägare på Råsundas villagator har mötts av nya tillfällig­a skyltar om parkerings­förbud.

Det är ett femtiotal p-platser som berörs på Tottvägen och Råstavägen.

En som reagerat är Per Ejdesjö.

– Det är svårt som det är att få plats, var menar kommunen att vi ska stå nu? Och varför har vi inte fått någon informatio­n om avstängnin­gen?

Solnas stadsmiljö­chef bekräftar de tillfällig­a p-stoppen.

Orsaken är att en filminspel­ning på platsen kräver tomställda gator.

Kräver tomma gator

”Vi har förståelse för att boende kan uppleva detta som besvärligt, men anser att detta är hanterligt under den förhålland­evis korta period det handlar om”, skriver David Nordin i ett mejl och tillägger att många i området har parkering på egen mark.

Verkliga händelser

Filmteamet hälsar att serien är en Netflix-produktion och att scenerna i Råsunda är baserade på verkliga händelser under 2004.

Anna Wachenfeld­t

Och varför har vi inte fått någon informatio­n om avstängnin­gen?

 ?? FOTO: PER EJDESJÖ ?? P-FÖRBUD. Gatorna stängs av i två omgångar.
FOTO: PER EJDESJÖ P-FÖRBUD. Gatorna stängs av i två omgångar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden