Mitt i Solna

Sven-Bertil Taube bör få en egen gata

- Bernt Jakobson

Uppkalla en gata i Stockholm för att för evigt hedra Sven-Bertil Taube! Han var en av Sveriges största musiker och skådespela­re och har nyligen lämnat oss. Hans tolkningar av bland annat pappa Everts sånger och musik är helt unika och magiska. En i ordets sanna bemärkelse folkkär och älskad artist. Han borde föräras en gata i Stockholm, för att låta kommande generation­er påminnas om hans storhet och betydelse för Sverige nationellt och internatio­nellt.

Förslagsvi­s skulle gatan heta Sven-Bertil Taubes esplanad. Den borde gå från Dramaten till Cirkus på Djurgården. Jag tror att många svenskar stödjer till fullo detta förslag.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? HIT. Till Cirkus ska Sven-Bertil Taubes esplanad gå, tycker Bernt.
FOTO: MOSTPHOTOS HIT. Till Cirkus ska Sven-Bertil Taubes esplanad gå, tycker Bernt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden