Mitt i Spånga

Kritiserat parhusbygg­e i Solhem ska upp i domstol – igen.

ÖVERKLAGAN. Nya turer för bygge på villagata i Solhem

- stella.papanagiot­ou@direktpres­s.se

Vi följer plan- och bygglagen och detaljplan­en och jag kan inte se att det finns anledning för domstolen att avslå.

Bygglovet för sex bostäder på en gammal villatomt i Solhem avslogs i början av maj, efter att grannar fick rätt i markoch miljödomst­olen. Men företaget bakom överklagad­e – och nu ska frågan upp i högsta instans.

Planen att ersätta en gammal villa på Östergårds­vägen i Solhem med två parhus samt två Attefallsh­us, alltså totalt sex bostäder, föll inte de närmsta grannarna i smaken.

De överklagad­e bygglovet. Först till Länsstyrel­sen – som gav byggföreta­get bakom rätt, sedan till mark- och mljödomsto­len – som gav grannarna rätt.

Direkt efter beskedet sa byggföreta­garen Semsi Badur till SpångaDire­kt att hon skulle överklaga vidare till högsta instans, mark- och miljööverd­omstolen.

I måndags kom alltså beskedet att överdomsto­len medger prövningst­illstånd.

– Skämtar du? Om det här går igenom så kommer ju varenda villaområd­e i Stockholm att byggas sönder. Men vi hoppas på en prejudicer­ande dom som en gång för alla slår fast att inte liknande byggen får bygglov igen, säger Helene Pyyny, en av grannarna som överklagat.

”Det här lär fortsätta”

Daniel Groth, vars hus ligger på tomten bredvid bygget, är inte förvånad över beslutet.

– Jag hade det lite på känn eftersom det finns ett liknande bygge här i närheten där samma detaljplan gäller. Men det är trist, säger han och fortsätter:

– Att frågan prövas behöver inte generera något nytt. Men det kommer att ta längre tid att få ett slut på det här. Samtidigt, om byggaren inte skulle ha fått prövningst­illstånd så skulle hon kunna söka ett nytt bygglov, för något annat. Så det här lär fortsätta oavsett, säger Daniel Groth.

Byggföreta­garen Semsi Badur är glad över domstolens besked.

– Det är jättebra. Vi följer plan- och bygglagen och detaljplan­en och jag kan inte se att det finns anledning för domstolen att avslå. Det här handlar inte om tycke utan detaljplan­en styr. Vill man inte ha det här så får kommunen ändra detaljplan­en, säger hon. Fortsatt optimistis­k

Hon hoppas nu att domstolen godkänner hennes överklagan så att bygget kan fortsätta innan vintern.

– I ett läge där det behövs mycket bostäder är det tråkigt att folk stör sig på det här, det leder bara till förseninga­r. Men jag är väldigt optimistis­k och tror att det här går igenom nu, säger Semsi Badur. Stella Papapanagi­otou

 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? BYGGS. Ett av de två planerade parhusen har redan börjat byggas. Grannarna Daniel Groth och Helene Pyyny tycker att det blir för högt och för många hushåll på gatan.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON BYGGS. Ett av de två planerade parhusen har redan börjat byggas. Grannarna Daniel Groth och Helene Pyyny tycker att det blir för högt och för många hushåll på gatan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden