3:a Brom­ma Ma­ri­e­häll - 77 kvm

Askängs­bac­ken 4

Mitt i Spånga - - NOTAR -

På ef­ter­trak­tad syd­väst-ga­vel finns den­na lju­sa och myc­ket triv­sam­ma 3:a. Tack va­re ga­vel­lä­get så ges föns­ter i 3 vä­der­streck och med mi­ni­mal in­syn. Öp­pen plan­lös­ning mel­lan kök och var­dags­rum. Bå­da sov­rum­men rym­mer dub­bel­säng. * Lediga ga­ra­ge­plat­ser * Stort käl­lar­för­råd * Ett sten­kast från Sum­pan *. Väl­kom­na på vis­ning.

Pris: 3 875 000 kr Bo­a­rea: 77kvm Av­gift: 4 897 kr Energi: 89kWh/kvm/år Byggår: 2013 Vis­ning: 29/9 12:00-12:45, 30/9 18:00-18:30 Mäkla­re: Andreas Pet­ters­son Tel: 0708-22 70 87

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.